عكسهای بازیكنان تیم پرسپولیس قبل از بازی با داماش گیلانعكس علی كریمی عكس رضا عنایتی.عكس كریم انصاری فر


عكس هادی نوروزی عكس محسن بنگر


عكس حاشیه ای غلامرضا رضایی.عكسهای شهاب گردان


عكسهای تیم پرسپولیس مرداد 91


عكس ایمون زاید عكس هادی نوروزی


عكسهای تمرین علی كریمی در لیگ 91-92